sözcüklerin ruhu sözcüklerdir

Sunday, June 04, 2006

susku yerleri

Konuşulamaz yerler vardır. Konuşmanın sözle olamayacağı yerler. Bir mezar dibi mesela. Kefenli gövdeyi alıp dibe oturtmak, yerleştirmek, daha doğrusu yerleşik olduğunu bilip yine de birşeyler yapmaya çalışmak, sonra çıkıp toprak atmaya başlamak. Konuşma ellerdedir. Gövdede. Yüzde. Atılan her avuç, kürek toprak bir sözcüktür ve cümledir. Arkadan yüksek sesle Kuran işitilir ve ağlama sesleri. Kuran, hıçkırık kadar anlamlıdır ve ona eşlik edebilecek kadar kendinden emin. Kimse kendinden emin değildir ve herkes kendisinden emindir. Sözcükeylemler dizisinin yeridir mezar, ölüm törenleri ve özellikle de gömme anı, anları...

Saturday, June 03, 2006

zar

sözcüklerin zarıyla kaplanmadan kimse dünyadan birşey anlamaz. o zar yırtılmadan kimse anladığı hakkında düşünmeye başlayamaz. dünyanın sözcükleri yoktur ama sözcüklerin dünyası vardır: insanı dünyaya çeken ve dünyadan iten arada bir dünya. ara dünya. arama dünyası.

s�zc�klerin ruhu s�zc�klerdir

Sözcük sesliyken sıvıdır, akar. Yazıda ise yarı sıvıdır, akarken, birden sert bir cisim zihne takılır, bulguru güzel güzel çiğnerken diş kıran taş gibi.

hakkımızda hayırlısı neyse o olsun

Boş konuşmak, konuşmanın boş olduğunu düşünmek, konuşma hakkında hiçbir fikir vermez gerçekte. Konuşma, bir boşluğu doldurmak demektir. Bu haliyle konuşmak, tek başına konuşmak, konuşmanın içeriğidir. Anlam kısmı, konuşmanın sesinin, seslenmenin, ses olmasının anlamından sonra gelir. Şimdilik budur.